Assignment 8: make an exhibition!

Deze week hebben we ons bezig gehouden met het omzetten van onze Podcast (Assignment 7) naar een expositie die dezelfde wetenschappelijke kennis overbrengt. We hebben gekozen voor een interactieve ruimte waar kinderen (5-12 jaar) verschillende eigenschappen van licht kunnen ontdekken.

Zo zit de ruimte eruit. De vier staanders geven de plek van de verschillende onderdelen aan. In het midden is ook een opstelling te vinden, met een bak waar mensen materiaal uit kunnen pakken waar ze thuis mee verder kunnen experimenteren

Hieronder vind je een document waarin onze keuzes staan uitgelegd. Hier behandelen we ook de richtlijnen voor de expositie waar we ons zoveel mogelijk aan hebben gehouden en gebruikt hebben bij de invulling van onze losse expositieonderdelen.

Nu volgen een aantal foto’s van de verschillende opstellingen. Bij elke opstelling hoort een ‘do it yourself’-poster waarop een simpele uitleg is gegeven. Deze papieren kunnen meegenomen worden zodat de bezoekers thuis zelf de experimenten kunnen uitvoeren. Deze kan je ook hieronder downloaden.

Laser maze (bovenaanzicht). Op dit bord zijn hulplijnen getekend. Spiegels worden op de hulplijnen geplaatst waardoor de laser rechte hoeken maakt. Zo is het overzichtelijk te houden hoe de reflectie van de laser plaatsvindt. Rechtsonder is een ‘eindpunt’ te vinden. Dit kan men zelf aan de rand van het bord neerzetten zodat nieuwe routes gemaakt moeten worden.
Schaduwen maken.

Met een standaard. Hierin kan het geknipte/gesneden papier geplaatst worden.

Maar natuurlijk kan je ook poppetjes maken.
Met dit rad kan men zelf zien wat het verschil is tussen transparant, translucent en opaque.


De regenboogschijf. Laat het hard ronddraaien en dan wordt het wit.

Assignment 7: Onderzoek van Groningen naar buiten!

Wij hebben een eerste aflevering van een podcast gemaakt over licht. Wat zijn eigenschappen van licht en wat voor soort onderzoek wordt er met en naar licht gedaan binnen de Rijksuniversiteit Groningen? Dit zijn vragen die in verdere afleveringen behandeld kunnen gaan worden.

Het verhaal:
De Podcast beschrijft het leven van een twaalfjarig meisje, Noah. Zij heeft twee ouders, beiden wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze nemen vaak werk mee naar huis, maar Noah krijgt nooit antwoord op haar vragen en als ze zelf artikelen leest snapt ze het niet. Conclusie: wetenschap is voor volwassenen, en saai…

Samen met de verteller gaat Noah op zoek naar antwoorden, in deze serie bij haar opa: Opa Newton. Samen experimenteren ze met licht en zo wordt steeds meer duidelijk over wat voor wetenschap er allemaal mogelijk is.

Luister hieronder naar de podcast. Bijgevoegd is ook een document waarin onze keuzes staan beschreven en hoe we dit idee verder kunnen uitwerken tot een serie over wetenschap. Je kan hier ook het script vinden.

Beluister hier de Podcast

Ben benieuwd wat jullie ervan vinden!
Michiel

Assignment 5 herzien: aangepaste flyer

Naar aanleiding van een feedbacksessie tijdens ons vorige college konden we een paar aanpassingen doen aan onze poster. Hierdoor is meer rekening gehouden met de vlakverdeling en de informatie die wordt gepresenteerd op beide kanten.

De aanpassingen die we hebben gedaan zijn:

– Tekst op voorkant aangepast. Hierdoor is de vlakverdeling rustiger en houden we de informatie specifiek bij het overdag-gedeelte. Daarnaast is de gele omranding van de titel nu ook te vinden in de tekst van de tussenkopjes.
– De pijl met ‘Z.O.Z.’ is weggehaald. Het is hierdoor meer symmetrisch. Daarnaast is het erg logisch een flyer ook van de andere kant te bekijken.

Hieronder kan je de poster (losse voor- en achterkant, of op één A4) downloaden.

Lees ze!
Michiel

Assignment 6: Hoe gebruiken merken de Sociale Media?

Deze week is ons gevraagd twee merken en hun gebruik van sociale media te analyseren. Ik behandel hieronder de volgende merken: Belsimpel en Mediamarkt. Voor elk merk heb ik een viertal vragen beantwoord, waardoor ik uiteindelijk een selectie kan maken van manieren van sociale mediagebruik die ik aantrekkelijk vind.

Belsimpel
– Hoe vond ik dit voorbeeld?
Dit bedrijf zie ik vaak op Facebook. Het staat dan onder een gesponsord reclameblok. Vaak is het reclame voor een specifieke telefoon.

– Waarom valt dit merk/bedrijf op?
Ze werken heel veel met videomateriaal. Voor elke specifieke telefoon is er een specifiek filmpje dat de telefoon promoot. De video gaat vaak gepaard met een kort stuk tekst die de nieuwe telefoon aankondigt.

Op Facebook heeft Belsimpel een eigen pagina, met de mogelijkheid om meteen een chatbericht te sturen of naar de webwinkel te gaan. Ze maken gebruik van een bewegende omslagfoto/-video. Hierdoor gebeurt er constant wat op je scherm waardoor je bezig blijft met kijken op de Facebookpagina. Op de pagina staat ‘@Belsimpel’ de tag aangegeven waarmee dit merk ook actief is op Twitter.

Op Twitter wordt ook veel verwezen naar het videomateriaal wat ook op Facebook te vinden is. Elk bericht verwijst ook naar de eigen website van Belsimpel.

Belsimpel is naast Facebook en Twitter ook actief op Instagram, Youtube (eigen pagina) en Google+.

– Wat vind je goed aan dit merk en de activiteit?
De constante manier van informatiestroom is iets wat ik op vind vallen bij Belsimpel. Op elk medium is ongeveer dezelfde informatie te vinden, aangepast aan de manier waarop dat forum specifiek werkt. Belsimpel is consequent in haar presentatie met op elke site hetzelfde logo en herkenbaar materiaal.

Daarnaast is het gebruik van video’s voor dit bedrijf erg passend. De reviews laten zien dat het bedrijf betrokken is bij de producten die het verkoopt.

Op elk forum word je uitgenodigd om te reageren of vragen te stellen. Op Facebook komt meteen het chatvenster tevoorschijn.

– Wat kan je voor je jezelf gebruiken?
De actieve benadering van bezoekers van de webpagina’s die Belsimpel gebruikt werkt heel goed om bezoekers een persoonlijke benadering te laten voelen. Ze helpen specifieke gevallen en gaan niet alleen over de grote groep. Dit is een benadering die goed zou kunnen passen bij mijn blog. Het is een blog over wetenschap, en vragen stellen zou aangemoedigd moeten worden.

De grote verscheidenheid aan fora waar Belsimpel actief op is, draagt bij aan de algemene bekendheid. Of in elk geval aan de publieksgroep die Belsimpel kan bereiken. Een grote hoeveelheid sociale media gebruiken om iets kenbaar te maken werkt als het nodig is een groot publieksbereik te hebben.

Mediamarkt
– Hoe vond ik dit voorbeeld?
Ik ben naar de website gegaan en was benieuwd hoe zo’n groot bedrijf dat iedereen in NL kent omgaat met het gebruik van sociale media. Vanaf de eigen website van Mediamarkt ben ik bij de gebruikte fora gekomen.

– Waarom valt dit merk/bedrijf op?
Voor Mediamarkt is het een heel duidelijke manier van lettertype en tekstweergave. Bijna schreeuwerig komt het over door gebruik van hoofdletters. Ook typerend is de rode kleur. De huisstijl komt in elke activiteit naar voren.

– Wat vind je goed aan dit merk en de activiteit?
Dit bedrijf gebruikt nergens alleen maar tekst. Elke activiteit gaat samen met een foto of een kort filmpje. Hierbij is het vaak flitsend en kort gebracht, als reclame, waar Belsimpel soms meer diepgang heeft in de informatie. Het gaat hier om de aandacht trekken, voor uitleg moet je naar een filiaal of de website.

Mediamarkt gebruikt een slogan: Altijd op zoek naar de WOW voor jou. Dit staat op elk forum op dit moment centraal.

Youtube wordt op een specifieke manier gebruikt. De video’s die hier op staan zijn langer en bevatten meer informatie over de producten zelf.

– Wat kan je voor je jezelf gebruiken?
Ik denk dat een slogan op een gegeven moment kan gaan dienen als iets heel herkenbaar. De slogan en mogelijk zelfs het lettertype kan men dan meteen koppelen aan het merk. Dit kan ik bijvoorbeeld ook gebruiken in een afsluitende zin die ik onder elk bericht zet.

Het gebruik van een standaard lettertype of een standaardkleur draagt bij aan de herkenbaarheid van het merk. Een glimp van die kleur of die specifieke manier van tekstweergave kan meteen de link naar een merk tot gevolg hebben.

Mediamarkt vind ik ook opvallen door het aanpassen van het materiaal aan het forum waarop ze het materiaal presenteren. Hier is bijvoorbeeld het verschil tussen de video’s en foto’s op Facebook in vergelijking met de video’s op Youtube een goed voorbeeld van. Een forum heel gericht gebruiken levert hierdoor veel voordeel op.

——
Ik ben benieuwd of jullie dit ook vinden.
Voel je vrij om te reageren!

Michiel

Assignment 5: Een Flyer

Deze week ging het specifiek om bladspiegel, gebruik van kleur en vormgeving van afbeeldingen en tekst. In een groep van vier hebben we dit product gemaakt. Hierbij hebben we eerst een gezamenlijke brainstormsessie gehouden, waarna iedereen een eigen deeltaak kon uitvoeren. Vervolgens is in een gezamenlijke eindsessie het definitieve product gevormd. We werkten constant met feedback en het gezamenlijk uitproberen van de verschillende designkeuzes.

Ons ontwerp:
Het ontwerp is gebaseerd op een duidelijke tegenstelling: Dag – Nacht.

Op de voorkant is een lichtere kleur gekozen en geven we informatie over de mogelijkheden die je hebt als student in Groningen. Natuurlijk gaat het om mogelijkheden als cultuur, vrije tijd en studeren. De indeling is rustig door een centraal georiënteerde indeling.

Op de achterkant viel de keuze op een donkere kleur en minder tekst. De tekst die we gebruiken is korter en in feeststemming weergegeven. Felle kleuren en rondere vormen met een focus op afbeeldingen in plaats van informatie door tekst. Hier is specifiek gekozen voor een overall-indeling, alles door elkaar, ongeorganiseerd.

Taakverdeling:
Het ontwerpen van het product heeft constant in groepsverband plaatsgevonden. Iedereen kon ideeën opperen als het gaat om indeling, kleurgebruik, lettertype en uitlijning. Mattijs beheerste Photoshop en Indesign al goed, waardoor snel een algemeen idee van de flyer duidelijk werd.

Na de eerste sessie heb ik samen met Charlotte afbeeldingen en tekstinhoud gezocht voor de Dag-kant en hebben Lennard en Mattijs materiaal verzameld voor de Nacht-kant.
Bij de laatste sessie konden we de geschreven tekst en gevonden afbeeldingen aan het concept toevoegen en hebben we gelet op de afwerking van de flyer. Hierbij hebben we de ideeën uit de brainstormsessie puntsgewijs toegepast en verschillende versies vergeleken.

Opdrachtgever en doelgroep?
Ik denk dat we een mooi eindproduct hebben afgeleverd waarbij we onszelf hebben gezien als opdrachtgever. Hierbij hebben we gewerkt vanuit het idee dat we een instantie zijn die algemene informatie geeft over studeren in Groningen. De focus ligt op aankomende Nederlandse studenten (WO, HBO, MBO). Desalniettemin zou de tekst ook naar het Engels vertaald kunnen worden om ook een internationale doelgroep aan te spreken.

Zou jij komen studeren in de leukste stad van Nederland?

Michiel Nonhebel
Mattijs Hooghwinkel
Charlotte Tabak
Lennard Wieldraaije

Assignment 4: Multimediaproduct

Ontwerp een multimediaproduct voor wachtkamers, te gebruiken door kinderen. Het product leert het kind over een wetenschappelijk concept. Gebruik bij het ontwerpen de Principles of Mayer om  de doelen van het product te bereiken. Dit alles op slechts één A4-papiertje. Dit was de opdracht voor deze week.

Ik heb gekozen voor een ontwerp waarbij de focus ligt op het zenuwstelsel. Het blad is opgedeeld in twee delen. Het bovendeel bevat tekst met uitleg en ‘weetjes’. Daarnaast maak ik gebruik van een soort stripfiguren die passen bij het onderwerp en zelf een korte uitleg geven over hun werking. Het benedendeel van het blad bestaat uit een puzzel. In dit doolhof leren kinderen de prikkelgeleiding van een zenuwcel snappen (dendriet –> axon –> dendriet nieuwe zenuwcel).

Hier kan je het PDF-bestand downloaden. Zie ook onderaan deze pagina.

Doel van het product:
Dit blad legt kort de wisselwerking tussen prikkels, zenuwcellen en de hersenen uit. Ik heb de weergave van kennis voor mijn gevoel aangepast aan kinderen van 6-14 jaar. De kinderen moeten kunnen lezen (groep 2/3) en op de middelbare school is nog geen kennis aangeboden over de werking van het zenuwstelsel.

Principles of Mayer:
Door het gebruik van stripfiguren en informeel taalgebruik heb ik het Personalization principle toegepast. De taal is specifiek gericht op de lezer. Ik heb de tekst met behulp van de stripfiguren een duidelijke oorsprong gegeven.

Daarnaast valt op dat het blad heel duidelijk is opgedeeld in verschillende delen. Linksboven is een duidelijk begin door de tekstwolk. Met stippellijntjes zijn zowel boven als onder stippellijnen gebruikt. Het idee van kaders ontstond door het Segmenting principle. Het is duidelijk waar de informatie begint en eindigt.

Het Spatial contiguity principle speelt een rol als het gaat om tekstplaatsing. De tekstwolk geeft duidelijk aan waar de tekst bijhoort. De tekst is niet over de plaatjes gevallen omdat de afbeeldingen dit niet toestonden.

Ik wilde vooral rekening houden met de doelgroep, waarbij specifieke ‘anatomie-afbeeldingen’ niet gewenst waren. Deze keuze is ontstaan uit het Redundancy principle waaruit blijkt dat men niet te veel informatie via één weg moet geven. Uiteindelijk heb ik veel tekst gebruikt, waardoor de informatie die via afbeeldingen te verkrijgen is wel erg miniem is geworden.

Binnen de tekst heb ik echter wel rekening gehouden met de informatiedichtheid. Verder heb ik het Signaling principle toegepast in de vorm van cursief gedrukte en onderstreepte woorden. Bij de uitleg van de doolhof gebruik ik pijlen om de schematische structuur van zenuwcellen aan te geven.

Probeer het zelf eens, zou ik zeggen.
Succes!

Assignment 3

Dit keer mochten we een spel ontwerpen. Dat hebben we gedaan in groepen, onze groep bestaat uit vijf personen:

  • Charlotte Tabak
  • Vera Otten
  • Mattijs
  • Denise Kool
  • Michiel Nonhebel

De speluitwerking is te lezen in onderstaand document.

Veel leesplezier, en natuurlijk vooral veel speelplezier!
Michiel

Assignment 2

Voor onze tweede design opdracht hebben wij, Vera, Michiel en Hedwig, een communicatiestrategie ontworpen waarmee we willen zorgen dat minder scholieren gaan roken. Met onze strategie willen we dit percentage naar 0% brengen in 2030. Met behulp van BN’ers, een poster met enge plaatjes en samen met de leerlingen zelf wordt deze campagne een groot succes. Want: ROKEN IS NIET COOL!

We werkten aan de volgende probleemstelling:
In de derde klas van de middelbare school rookt 40% van de leerlingen, en dit percentage stijgt.

De volledige opdracht (probleemomschrijving en ontwerpomschrijving) is te downloaden via onderstaande link:

Hieronder is in een afbeelding weergegeven hoe we onze tijd hebben verdeeld. Dit is gedaan m.b.v. een Gantt-diagram. Deze afbeelding is ook te downloaden via onderstaande link:

Lees ze!
Michiel

Assignment 1

Hello everyone,

In this post you can find a link to a movie that I made about Biology. What gets me excited about Biology? Let’s find out and watch the movie:

I made this movie as the first assignment for the course Education and Communication Design from the Master program of the University of Groningen. I think this assignment is a great opportunity to get to work with a recording tool that I was not familiar with: Screencast-O-Matic.

Screencast-O-Matic allows the user to record any activity on you computerscreen, and you can also add a video recording of yourself by using the webcam of your computer. I did not use this feature, but made a recording of a powerpoint that I made.

What could have gone better?
When I had more time available to spend on this assignment (now I only had approximately four hours), the combination between presentation and narration would have been more invigorative. The presentation would have been better visualised and more exciting to look at, and therefore might have shown my enthousiasm in a better and easier way.

Besides, I felt a bit restricted by the fact that we could only use Screencast-O-Matic (the free version). The free version does not offer the opportunity to edit the video afterwards. So, now the whole video had to be made in one shot.

What went well?
Nevertheless, I think I managed to present the message in this short movie. Powerpoint allowed me to add animations to some figures. In this way, I was able to make the presentation more dynamic and more fun to look at.

I am also quite happy with the Wordle that I used in order to show some hot topics in Biology and select them with some image editing in Powerpoint and Paint. I used a lot of time to get the images right and adding animations, but in the end I think this was worth the effort.

I am curious what you think of it! Please watch it and give some comments.
Thank you!

Michiel

Welcome

Hello visitors,

My name is Michiel Nonhebel and I am a student at the University of Groningen in the Netherlands. I study Science Communication and this will be the main subject to be found on this website.

Currently, I am enrolled in a course called Education and Communication Design. This course is about how to bring information from the science world to a target audience. With this blog, I will show you what kind of exercises are done during this course and how I carried out those exercises.

Enjoy!

Michiel